Onze School

Samen leren samenleven

We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Wekelijks brengen we via een kringgesprek, rollenspel en toonmoment één eindterm in de focus. Kinderen die deze sociale vaardigheden goed beheersen blijken vaker gelukkige, succesvolle volwassenen te worden.

Onze basisschool is deel van een GO campus samen met KA Beveren. Op hetzelfde domein kan je ook voor de allerkleinsten terecht bij kinderdagverblijf Het Bevertje. Ieder heeft natuurlijk zijn eigen plaatsje maar wanneer het waardevol en leerrijk is, komen we graag samen. Zo kunnen wij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar op een positieve en veilige manier leren omgaan met alle facetten van de samenleving.

Oefenplaats voor actief burgerschap

• Verantwoordelijkheid: Met respect voor ieders Veelzijdig Interessante Persoonlijkheid zien we de ouders en leerlingen als partners in het leven op school. Met wederzijds respect kunnen we samen groeien naar een school waar het leuk is om te leren.
• Gezondheidseducatie: grote aandacht voor gezonde eetgewoontes, jaarlijks gezondheidsproject, mogelijkheid tot evenwichtige warme middagmaaltijden
• Bewegingseducatie: sportdagen in samenwerking met KA Beveren, deelname aan SVS-activiteiten, groot sportaanbod (voetbal – omnisport)
• Milieueducatie: werkgroep milieu, grote groene schoolomgeving waar kinderen met respect leren omgaan met de natuur (maar ook spelen en ontdekken)
• Verkeerseducatie: verschillende verkeersprojecten, extra aandacht aan het veilig leren bewegen in het verkeer bij educatieve uitstappen
Veilig en verantwoord omgaan met internet: In samenwerking met CLB zetten we hier preventief op in, in alle klassen van het lager wordt gewerkt met een digibord

Kwaliteitsvol leren

Met een positief kritische bril zetten we in op verschillende leermethodes, strategieën en didactische principes. Vanuit de leerplandoelen streven we ernaar om bij ieder kind het maximum leerpotentieel te bereiken. Waar nodig wordt ingezet op extra differentiatie. Met een preventieve werking en inzet op taalvaardigheid willen we gelijke ontwikkelingskansen bieden voor iedereen.

Talent maakt het verschil

Tijdens projectdagen verkennen onze kinderen hun talenten. Ook tijdens de wekelijkse workshops muzische vorming en sport werken we aan de verdere ontwikkeling van talenten. Misschien word jij zo wel de volgende Vincent Kompany, Jeroen Meus, Nathalie Meskens, Jeroom of Nafi Thiam.